Unidade docente H04-A0335-P

Departamento: Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Área: Filoloxía francesa
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 240
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 240
Carga docente básica de grao: 191.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 37.5
Folgura estrutural: 5.34
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 51.973,47 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.1%
% do custo total do PDI: 0.063%
Ratio custo/docencia:2 0.63
Custo teórico:3 82.481,76 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Valcárcel Riveiro, Carlos Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2042-2043

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02M178V01 Máster Universitario en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para Educación Infantil e Primaria 37.5 Adicional
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 73.5 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 118.0 Básica