Unidade docente H04-A0335-V

Departamento: Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Área: Filoloxía francesa
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 630
Dedicación docente PDI-T: 510
Dedicación docente PI: 630
Carga docente básica de grao: 1168.0
Carga docente básica de máster: 56.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 89.0
Folgura estrutural: -390.2
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 258.282,36 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.575%
% do custo total do PDI: 0.313%
Ratio custo/docencia:2 0.54
Custo teórico:3 474.270,11 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Figueiras Catoira, Carla Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2058-2059
Ripoll Delebourse, Virginia Teresa Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2032-2033
Salceda Rodríguez, Hermes Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 160 2031-2032
de Agustín Guijarro, Javier Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Castro Lorenzo, Carla Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Miranda Rodas, María Blanca Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V01M126V01 Máster Universitario en Lingüística Aplicada 15.0 Adicional
V01M128V11 Máster Universitario en Tradución para a comunicación internacional 35.0 Adicional
V01M079V01 Máster Universitario en Tradución Multimedia 39.0 Adicional
V02M066V09 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras 56.0 Básica
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras 104.0 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) 208.0 Básica
V01G230VEI Grao en Tradución e Interpretación (Español-Inglés) 336.0 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras 520.0 Básica