Unidade docente H04-A0345-PV

Departamento: Filoloxía inglesa, francesa e alemá
Área: Filoloxía inglesa
Campus: Pontevedra-Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 3800
Dedicación docente PDI-T: 1440
Dedicación docente PI: 3800
Carga docente básica de grao: 3870.5
Carga docente básica de máster: 120.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 403.5
Folgura estrutural: -1123.37
Novas prazas segundo folgura estrutural: 4
Custo anual: 1.426.081,20 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.923%
% do custo total do PDI: 1.729%
Ratio custo/docencia:2 0.9
Custo teórico:3 1.586.124,22 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alonso Alonso, María Rosa Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2036-2037
Bringas López, Ana María Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038
Bueno Alonso, Jorge Luis Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2041-2042
Caneda Cabrera, María Teresa Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2035-2036
Fernández Pena, Yolanda Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2059-2060
Figueroa Dorrego, Jorge Juan Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2031-2032
García de la Puerta, Marta Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2033-2034
González Álvarez, María Dolores Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2034-2035
González Crespan, María Araceli Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2036-2037
Martín Lucas, María Belén Catedrático/a de universidade Vigo 160 2035-2036
Martínez Insua, Ana Elina Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2043-2044
Pérez Guerra, Javier Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Rama Martínez, María Esperanza Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2036-2037
Rodríguez Vázquez, Rosalía Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2048-2049
Rosende Pérez, Aida Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2048-2049
Seoane Posse, Elena Celsa Catedrático/a de universidade Vigo 160 2037-2038
Tizón Couto, David Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2049-2050
Urdiales Shaw, Martín Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2038-2039
Yáñez Bouza, Nuria Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2048-2049

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Duggan, Daniel John Lector/a de idioma estranxeiro Vigo 240
Pérez Casal, Inmaculada Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180
Platas Alonso, María Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180
Queiruga Dominguez, Naara Lector/a de idioma estranxeiro Vigo 240
Taboada González, Adriana Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180
Veiga Pérez, Celia Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180
Willingham, David Geary Lector/a de idioma estranxeiro Vigo 240

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Hernández Coalla, David Contratado/a FPU Vigo 60
Seijas Pérez, Iria Axuda Predoutoral Xunta Vigo 30
Tabuyo Santaclara, Sara Axuda Predoutoral Xunta Vigo 30
Vilas Santamaría, Pablo Axuda Predoutoral Xunta Vigo 30

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P05G170V01 Grao en Fisioterapia 0.0 Básica
P05G171V01 Grao en Fisioterapia 45.0 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 90.0 Básica
V06M101V03 Máster Universitario en Comercio Internacional - Non Presencial 96.0 Adicional
V02M066V09 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras 120.0 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 172.5 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 200.0 Básica
V06G270V01 Grao en Comercio 207.0 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) 216.0 Básica
V01M121V01 Máster Universitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións 307.5 Adicional
V01G230VEI Grao en Tradución e Interpretación (Español-Inglés) 576.0 Básica
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras 624.0 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras 1740.0 Básica