Unidade docente H05-A0010-O

Departamento: Historia, arte e xeografía
Área: Análise xeográfica rexional
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 240
Dedicación docente PDI-T: 240
Dedicación docente PI: 240
Carga docente básica de grao: 372.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: 88.9
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 81.047,18 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.163%
% do custo total do PDI: 0.098%
Ratio custo/docencia:2 0.6
Custo teórico:3 134.445,27 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Díaz Fernández, José Antonio Profesor/a permanente laboral Ourense 240 2035-2036
Patiño Romarís, Carlos Alberto Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2039-2040

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 52.5 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia 65.0 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 105.0 Básica
O04G240V01 Grao en Turismo 150.0 Básica