Unidade docente H05-A0033+A0445-O

Departamento: Historia, arte e xeografía
Área: Arqueoloxia-Historia antiga
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 400
Dedicación docente PDI-T: 150
Dedicación docente PI: 400
Carga docente básica de grao: 145.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 133.0
Folgura estrutural: 392.64
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 442.972,46 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.122%
% do custo total do PDI: 0.537%
Ratio custo/docencia:2 4.4
Custo teórico:3 100.627,75 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Fernández Fernández, Adolfo Investigador/a Ramón y Cajal A0033 Ourense 240 2048-2049
Pérez Losada, Fermín Emiliano Profesor/a titular de universidade A0033 Ourense 240 2031-2032
Reboreda Morillo, Susana María Profesor/a titular de universidade A0445 Ourense 160 2032-2033

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente
Brañas Abad, Rosa Profesor/a asociado/a T3 A0445 Ourense 90
Piay Augusto, Diego Profesor/a contratado/a de substitución A0445 Ourense 60

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente
Alonso Moreno, Claudia Valeria Investigador/a Programa Margarita Salas A0445 Ourense 30
Barja Márquez, Carlos Contratado/a predoutoral Uvigo A0445 Ourense 60
Csepregi, Ildiko Investigador/a María Zambrano A0445 Ourense 60
Rodríguez Nóvoa, Alba Antía Investigador/a Programa Margarita Salas A0033 Ourense 90
Valle Abad, Patricia Investigador/a Programa Margarita Salas A0033 Ourense 90

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter