Unidade docente H05-A0430-O

Departamento: Historia, arte e xeografía
Área: Xeografía física
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 200
Dedicación docente PDI-T: 180
Dedicación docente PI: 200
Carga docente básica de grao: 377.5
Carga docente básica de máster: 30.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 35.0
Folgura estrutural: -251.9
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 117.465,36 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.194%
% do custo total do PDI: 0.142%
Ratio custo/docencia:2 0.73
Custo teórico:3 160.014,61 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
de Uña Álvarez, Elena Pilar Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Rodríguez Blanco, María Luz Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Álvarez Vázquez, Miguel Ángel Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A Ourense 80

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O02M066V04 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia 30.0 Básica
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural 35.0 Adicional
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 52.5 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia 325.0 Básica