Unidade docente H05-A0450+A0455-OP

Departamento: Historia, arte e xeografía
Área: Historia contemporánea-Historia de América
Campus: Ourense-Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 360
Dedicación docente PDI-T: 600
Dedicación docente PI: 360
Carga docente básica de grao: 652.75
Carga docente básica de máster: 40.0
Carga docente adicional de grao:1 48
Carga docente adicional de máster: 24.0
Folgura estrutural: -279.31
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 325.625,93 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.335%
% do custo total do PDI: 0.395%
Ratio custo/docencia:2 1.18
Custo teórico:3 276.313,89 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Prada Rodríguez, Julio Catedrático/a de universidade A0450 Ourense 160 2036-2037
Rodríguez Teijeiro, Domingo Profesor/a titular de universidade A0450 Ourense 200 2035-2036
Velasco Martínez, Luis Profesor/a axudante doutor/a A0450 Pontevedra 240 2054-2055

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente
Campos Álvarez, José Ramón Profesor/a asociado/a T3 A0455 Ourense 180
Guillama Camba, Ruxandra Profesor/a contratado/a de substitución A0450 Pontevedra 90
Suárez Golán, Fernando Profesor/a contratado/a de substitución A0450 Ourense 90
de Juana López, Jesús Profesor/a emérito/a A0450 Ourense 0

PI non consolidable


Nome Categoría Área Campus Dedicación docente
García Varela, Pablo Investigador/a Programa Margarita Salas A0450 Ourense 30

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter