Unidade docente H05-A0450-V

Departamento: Historia, arte e xeografía
Área: Historia contemporánea
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 360
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 360
Carga docente básica de grao: 144.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: 170.8
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 136.233,23 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.063%
% do custo total do PDI: 0.165%
Ratio custo/docencia:2 2.62
Custo teórico:3 51.963,51 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Domínguez Castro, Luis Catedrático/a de universidade Vigo 160 2029-2030
Rodríguez Lago, José Ramón Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2039-2040

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) 48.0 Básica
V08G211V01 Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos 96.0 Básica