Unidade docente H05-A0465-OP

Departamento: Historia, arte e xeografía
Área: Historia da arte
Campus: Ourense-Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 360
Dedicación docente PDI-T: 420
Dedicación docente PI: 360
Carga docente básica de grao: 725.0
Carga docente básica de máster: 45.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 41.0
Folgura estrutural: -413.15
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 215.474,88 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.355%
% do custo total do PDI: 0.261%
Ratio custo/docencia:2 0.74
Custo teórico:3 292.810,24 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Barriocanal López, María Yolanda Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2026-2027
Cendán Caaveiro, Marina Susana Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2035-2036
Nodar Fernández, Victoriano Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2046-2047

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Domínguez López, Ángel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural 11.0 Adicional
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda 30.0 Adicional
O04G240V01 Grao en Turismo 45.0 Básica
P06G450V01 Grao en Deseño 45.0 Básica
P06G450V01 Grao en Deseño 45.0 Básica
P01G010V01 Grao en Belas Artes 260.0 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia 375.0 Básica