Unidade docente H05-A0485-O

Departamento: Historia, arte e xeografía
Área: Historia medieval
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 160
Dedicación docente PDI-T: 60
Dedicación docente PI: 160
Carga docente básica de grao: 272.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 13.0
Folgura estrutural: -115.76
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 91.994,95 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.125%
% do custo total do PDI: 0.112%
Ratio custo/docencia:2 0.9
Custo teórico:3 103.102,20 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Pérez Rodríguez, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Rodríguez Muñiz, Víctor Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 60

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Galiña Lorenzo, Juan Manuel Axuda Predoutoral Xunta Ourense 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural 13.00 Adicional
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 26.25 Básica
O08G440V01 Grao en Relacións Internacionais 26.25 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia 220.00 Básica