Unidade docente H05-A0490-O

Departamento: Historia, arte e xeografía
Área: Historia moderna
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 400
Dedicación docente PDI-T: 90
Dedicación docente PI: 400
Carga docente básica de grao: 271.25
Carga docente básica de máster: 20.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 19.0
Folgura estrutural: 41.75
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 140.479,77 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.136%
% do custo total do PDI: 0.17%
Ratio custo/docencia:2 1.25
Custo teórico:3 112.175,19 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
López Díaz, María Catedrático/a de universidade Ourense 160 2031-2032
Presedo Garazo, Antonio Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2039-2040

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Sixto Barcia, Ana María Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural 19.00 Adicional
O02M066V04 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Sociais. Xeografía e Historia 20.00 Básica
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 26.25 Básica
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia 245.00 Básica