Unidade docente H05-A0695-O

Departamento: Historia, arte e xeografía
Área: Prehistoria
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 160
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 160
Carga docente básica de grao: 230.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 60.0
Folgura estrutural: -99.36
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 114.420,31 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.127%
% do custo total do PDI: 0.139%
Ratio custo/docencia:2 1.09
Custo teórico:3 104.751,83 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Comendador Rey, Beatriz Pilar Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 160 2037-2038

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Mendez Quintas, Eduardo Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A Ourense 80
Pérez Maestro, Carmen Investigador/a Programa Margarita Salas Ourense 30
Rodríguez Álvarez, Lucía Axuda Predoutoral Xunta Ourense 30

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural 22.0 Adicional
O02M187V01 Máster Universitario en Arqueoloxía e ciencias da antigüidade 38.0 Adicional
O02G251V01 Grao en Xeografía e Historia 230.0 Básica