Unidade docente H08-A0690-P

Departamento: Pintura
Área: Pintura
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1760
Dedicación docente PDI-T: 1080
Dedicación docente PI: 1760
Carga docente básica de grao: 2662.04
Carga docente básica de máster: 100.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 7.0
Folgura estrutural: -1317.71
Novas prazas segundo folgura estrutural: 5
Custo anual: 687.896,02 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.212%
% do custo total do PDI: 0.834%
Ratio custo/docencia:2 0.69
Custo teórico:3 999.678,91 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Blanco Salgueiro, Loreto Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2034-2035
Fernández Fariña, María Almudena Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2040-2041
Fernández Prada, María Elena Profesor/a axudante doutor/a (X3) Pontevedra 240 2040-2041
García González, Silvia Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 240 2042-2043
Hernández Sánchez, Jesús Catedrático/a de universidade Pontevedra 240 2033-2034
Matesanz Pérez, María Consuelo Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2034-2035
Núñez Jiménez, Marina Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2035-2036
Pérez-Jofre Santesmases, Ignacio Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2034-2035
Rodríguez Caldas, María del Mar Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 160 2033-2034
Tejo Veloso, Carlos Profesor/a titular de universidade Pontevedra 200 2035-2036

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Alonso Blanco, Fruela Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 150
Chavete Rodríguez, José Profesor/a emérito/a Pontevedra 0
Costas Lago, Andrea Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Franco Costas, Xisela Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 150
Lage Veloso, Carmen Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Pinal González, Andrés Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Vázquez López, Iria Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 60

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Fernández López, Carlos Contratado/a predoutoral Uvigo Pontevedra 60
Muñiz Gómez, Sandra Contratado/a predoutoral Uvigo Pontevedra 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda 7.00 Adicional
P02M066V12 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Arte e Debuxo 10.00 Básica
P06G450V01 Grao en Deseño 90.00 Básica
P06G450V01 Grao en Deseño 100.00 Básica
P01G010V01 Grao en Belas Artes 2562.04 Básica