Unidade docente H09-A0185-P

Departamento: Debuxo
Área: Debuxo
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 2210
Dedicación docente PDI-T: 1650
Dedicación docente PI: 2210
Carga docente básica de grao: 3386.6
Carga docente básica de máster: 315.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 201.0
Folgura estrutural: -1742.86
Novas prazas segundo folgura estrutural: 7
Custo anual: 831.013,00 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.708%
% do custo total do PDI: 1.008%
Ratio custo/docencia:2 0.59
Custo teórico:3 1.408.788,44 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alonso Romera, María Sol Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2033-2034
Bandera Vera, Antonio María Profesor/a titular de universidade Pontevedra 230 2028-2029
Castro Muñiz, José Profesor/a titular de universidade Pontevedra 230 2026-2027
Dopico Aneiros, María Dolores Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2039-2040
Dopico Castro, Marcos Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2043-2044
Dopico Rodríguez, Patricia Profesor/a axudante doutor/a (X3) Pontevedra 240 2046-2047
Hermo Sánchez, Carmen Profesor/a axudante doutor/a (X3) Pontevedra 240 2037-2038
Heyvaert, Ann Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 160 2028-2029
Lapeña Martínez, María Elena Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2033-2034
Liste Fernández, Araceli Mercedes Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2030-2031
Salamanca Mota, Manuel Dimas Profesor/a titular de universidade Pontevedra 230 2028-2029
Santiago Iglesias, José Andrés Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2050-2051
Soler Baena, Ana María Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2041-2042

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Corbato Pérez, Román Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 90
Covelo Pérez, Marcos Alberto Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Cuba Taboada, Miguel Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 60
Fernández Alonso, Roi Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Molina Quiroga, Berio Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 60
Romani Fernández, Lucía Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Seoane Suárez, Ana Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Iglesias Fernández, Antía Axuda Predoutoral Xunta Pontevedra 30
Rey Cabezudo, Mónica Investigador/a doutor/a Pontevedra 30

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P04M082V11 Máster Universitario en Dirección de Arte en Publicidade 12.0 Adicional
P01M171V01 Máster Universitario en Deseño e Dirección Creativa en Moda 189.0 Adicional
P06G450V01 Grao en Deseño 315.0 Básica
P06G450V01 Grao en Deseño 366.0 Básica
P01G010V01 Grao en Belas Artes 3020.6 Básica