Unidade docente H10-A0567-O

Departamento: Lingua española
Área: Lingua española
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 240
Dedicación docente PDI-T: 83
Dedicación docente PI: 240
Carga docente básica de grao: 359.5
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -119.5
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 63.351,14 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.157%
% do custo total do PDI: 0.077%
Ratio custo/docencia:2 0.49
Custo teórico:3 129.496,36 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Acuña Ferreira, Antonia Virginia Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2045-2046

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Gamallo Valladares, Andrea Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 83

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 44.5 Básica
O05G110V01 Grao en Educación Infantil 157.5 Básica
O05G120V01 Grao en Educación Primaria 157.5 Básica