Unidade docente H10-A0567-P

Departamento: Lingua española
Área: Lingua española
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 440
Dedicación docente PDI-T: 450
Dedicación docente PI: 440
Carga docente básica de grao: 570.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -347.76
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 172.685,28 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.25%
% do custo total do PDI: 0.209%
Ratio custo/docencia:2 0.84
Custo teórico:3 206.204,40 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Fernández Soneira, Ana María Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2041-2042
Rodríguez Vega, María Regina Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 200 2036-2037

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Amado Corbacho, Noelia Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 90
Otero Doval, Herminda Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 180
Samy Gamaleldin, Sherine Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 90
Vázquez Alonso, Aroa Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P04G071V01 Grao en Comunicación Audiovisual 75.0 Básica
P04G190V01 Grao en Publicidade e Relacións Públicas 75.0 Básica
P02G110V01 Grao en Educación Infantil 210.0 Básica
P02G120V01 Grao en Educación Primaria 210.0 Básica