Unidade docente H10-A0567-V

Departamento: Lingua española
Área: Lingua española
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 880
Dedicación docente PDI-T: 570
Dedicación docente PI: 880
Carga docente básica de grao: 1096.0
Carga docente básica de máster: 450.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 75.0
Folgura estrutural: -910.57
Novas prazas segundo folgura estrutural: 3
Custo anual: 370.958,82 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.71%
% do custo total do PDI: 0.45%
Ratio custo/docencia:2 0.63
Custo teórico:3 585.620,49 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Anaya Revuelta, Inmaculada Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2027-2028
Baez Montero, Inmaculada Concepción Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2030-2031
Cuevas Alonso, Miguel Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 160 2047-2048
Pérez Rodríguez, María Rosa Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2032-2033
Rodríguez Barcia, Susana Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2047-2048

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Arribas González, Laura Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180
López Morillo, Pedro Luis Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 24
Muradás Sanromán, Macarena Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 150
Rodríguez Pérez, Yara Elena Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 36
Varela Suárez, Ana Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras 0.0 Básica
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 0.0 Adicional
V02M066V10 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas e Literaturas Oficiais: Castelán e Galego 45.0 Básica
V01M126V01 Máster Universitario en Lingüística Aplicada 75.0 Adicional
V01G230VGI Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Inglés) 96.0 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras 156.0 Básica
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 200.0 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) 202.0 Básica
MELEXXXXXX Máster en Ensinanza do Español como Lingua Estranxeira ou Segunda Lingua 405.0 Básica
V01G430V01 Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española 442.0 Básica