Unidade docente H11-A0583-V

Departamento: Literatura española e teoría da literatura
Área: Literatura española
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 840
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 840
Carga docente básica de grao: 478.0
Carga docente básica de máster: 30.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: 40.1
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 395.823,22 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.222%
% do custo total do PDI: 0.48%
Ratio custo/docencia:2 2.16
Custo teórico:3 183.109,50 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Candelas Colodrón, Manuel Angel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2030-2031
Chas Aguión, Antonio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2038-2039
Luna Selles, Carmen Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2033-2034
Montero Reguera, José Francisco Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Ribao Pereira, Montserrat Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2039-2040

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Hernández Arias, Rocío Investigador/a Programa Margarita Salas Vigo 70

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 0.0 Básica
V01G404V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 0.0 Básica
V02M066V10 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas e Literaturas Oficiais: Castelán e Galego 30.0 Básica
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 192.0 Básica
V01G430V01 Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española 286.0 Básica