Unidade docente H11-A0796-V

Departamento: Literatura española e teoría da literatura
Área: Teoría de literatura e literat.comparada
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 480
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 480
Carga docente básica de grao: 234.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: 8.3
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 208.898,98 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.102%
% do custo total do PDI: 0.253%
Ratio custo/docencia:2 2.48
Custo teórico:3 84.131,39 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Becerra Suárez, María del Carmen Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2023-2024
González Maestro, Jesús Catedrático/a de universidade Vigo 160 2037-2038
Suárez Briones, Beatriz Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras 0.0 Básica
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 0.0 Básica
V01G430V01 Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española 104.0 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras 130.0 Básica