Unidade docente H12-A0575-V

Departamento: Tradución e lingüística
Área: Lingüística xeral
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 480
Dedicación docente PDI-T: 45
Dedicación docente PI: 480
Carga docente básica de grao: 416.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 123.0
Folgura estrutural: -102.65
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 240.407,31 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.236%
% do custo total do PDI: 0.291%
Ratio custo/docencia:2 1.23
Custo teórico:3 194.656,95 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Cabeza Pereiro, María del Carmen Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2035-2036
García-Miguel Gallego, José María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2029-2030
Ramallo Fernández, Fernando Catedrático/a de universidade Vigo 160 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Domínguez Rodríguez, Claudia Lector/a de idioma estranxeiro Vigo 45

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
López Alonso, Luis Contratado/a FPU Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V01G400V01 Grao en Ciencias da Linguaxe e Estudos Literarios 0.0 Básica
V01G180V01 Grao en Linguas Estranxeiras 52.0 Básica
V01G430V01 Grao en Filoloxía Aplicada Galega e Española 104.0 Básica
V01M126V01 Máster Universitario en Lingüística Aplicada 123.0 Adicional
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras 260.0 Básica