Unidade docente H12-A0814-V

Departamento: Tradución e lingüística
Área: Traducción e interpretación
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 5440
Dedicación docente PDI-T: 2130
Dedicación docente PI: 5440
Carga docente básica de grao: 5793.0
Carga docente básica de máster: 48.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 840.0
Folgura estrutural: -1510.63
Novas prazas segundo folgura estrutural: 6
Custo anual: 1.872.920,74 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.925%
% do custo total do PDI: 2.271%
Ratio custo/docencia:2 0.78
Custo teórico:3 2.412.591,44 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alonso Bacigalupe, Luis Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2032-2033
Álvarez Lugrís, Alberto Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2038-2039
Baxter, Robert Neal Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2036-2037
Cruces Colado, María Susana Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2032-2033
Dasilva Fernández, Xosé Manuel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2031-2032
Domínguez Araújo, Lara Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2048-2049
Fernández Ocampo, Anxo Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038
Fernández Rodríguez, Áurea Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2027-2028
Ferreiro Vázquez, Óscar Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2049-2050
Galanes Santos, Iolanda Gloria Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2038-2039
García González, Marta Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2044-2045
Garrido Rodríguez, Carlos Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2036-2037
López González, Rebeca Cristina Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2047-2048
Lorenzo García, María Lourdes Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2038-2039
Luna Alonso, Ana Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2035-2036
Miquel Verges, Joan Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2032-2033
Montero Domínguez, Xoán Manuel Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2044-2045
Montero Küpper, Silvia Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 200 2033-2034
Parada Diéguez, Arturo Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2029-2030
Pereira Rodríguez, Ana María Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2036-2037
Pérez Rodríguez, José Henrique Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2040-2041
Rodríguez Rodríguez, Beatriz María Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 200 2037-2038
Romero Fresco, Pablo Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2050-2051
Sánchez Trigo, María Elena Catedrático/a de universidade Vigo 160 2032-2033
Valado Fernández, Liliana Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2044-2045
Veiga Díaz, María Teresa Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2045-2046
Yuste Frías, José Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2034-2035
del Pozo Triviño, María Isabel Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Buján Otero, Patricia Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Cano Carteret, Nathalie Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Currais Arcay, Jacobo Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150
Fernández Pintelos, María José Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150
García Domínguez, Joaquín Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 60
Garrido Vilariño, Xoán Manuel Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Gómez López, Elisa Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Hermida Ruibal, Ana Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Marta Rodríguez, Valentina Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Meiriño Gómez, Jesús Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 120
Méndez González, Ramón Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Quintairos Soliño, Alba Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 60
Sotelo Dios, Patricia Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Varela Vila, Tamara Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V01G230VGF Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Francés) 0.0 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) 4.0 Básica
V01G181V01 Grao en Linguas Estranxeiras 5.0 Básica
V01M126V01 Máster Universitario en Lingüística Aplicada 15.0 Adicional
V02M066V09 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Linguas e Literaturas. Linguas Estranxeiras 48.0 Básica
V01M079V01 Máster Universitario en Tradución Multimedia 170.0 Adicional
V01M128V11 Máster Universitario en Tradución para a comunicación internacional 655.0 Adicional
V01G230VGI Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Inglés) 990.0 Básica
V01G230VEI Grao en Tradución e Interpretación (Español-Inglés) 1572.0 Básica
V01G230VEF Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés) 3222.0 Básica