Unidade docente T01-A0305-V

Departamento: Deseño na enxeñaría
Área: Expresión gráfica na enxeñería
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 2130
Dedicación docente PDI-T: 1095
Dedicación docente PI: 2130
Carga docente básica de grao: 2938.8
Carga docente básica de máster: 133.5
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 163.6
Folgura estrutural: -1431.93
Novas prazas segundo folgura estrutural: 5
Custo anual: 813.934,09 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.417%
% do custo total do PDI: 0.987%
Ratio custo/docencia:2 0.7
Custo teórico:3 1.168.766,52 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alegre Fidalgo, Paulino Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 230 2024-2025
Alonso Rodríguez, José Antonio Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2033-2034
Bouza Rodríguez, José Benito Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2034-2035
Cerqueiro Pequeño, Jorge Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2038-2039
Comesaña Campos, Alberto Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2048-2049
Díaz Vilariño, Lucía Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2054-2055
Fernández Álvarez, Antonio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
González Cespón, José Luis Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2029-2030
González Rodríguez, Elena Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2029-2030
Patiño Barbeito, Faustino Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2026-2027
Troncoso Saracho, José Carlos Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Campos Juanatey, Diego Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 75
Casal Guisande, Manuel Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 75
Comesaña Fernández, José Francisco Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 150
Covela Ameijeiras, Pablo Profesor/a asociado/a T3 Vigo 60
Lamosa Quinteiro, Martín Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150
López Saiz, Esteban Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150
Pérez López, José Profesor/a asociado/a T3 Vigo 45
Prado Cerqueira, José Luis Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150
Riol Cañedo, José Carlos Profesor/a asociado/a T3 Vigo 45
Seoane González, Pablo Profesor/a asociado/a T3 Vigo 45
Villar García, Marcos Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V11M188V01 Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía 12.0 Adicional
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 17.5 Básica
V05M185V01 Máster Universitario en Visión por computador 21.0 Adicional
V04M196V01 Máster Universitario en Fabricación Aditiva 32.0 Básica
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica 33.6 Adicional
V04M183V01 Máster Universitario en Industria 4.0 37.0 Adicional
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 50.0 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía 50.0 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 60.0 Adicional
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 74.0 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial 76.6 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 84.0 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 98.0 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 144.5 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática 146.0 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 210.0 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica 594.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 1495.7 Básica