Unidade docente T01-A0515-V

Departamento: Deseño na enxeñaría
Área: Enxeñería dos procesos de fabricación
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1200
Dedicación docente PDI-T: 630
Dedicación docente PI: 1200
Carga docente básica de grao: 1468.0
Carga docente básica de máster: 340.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 85.4
Folgura estrutural: -624.24
Novas prazas segundo folgura estrutural: 2
Custo anual: 398.653,98 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.829%
% do custo total do PDI: 0.483%
Ratio custo/docencia:2 0.58
Custo teórico:3 683.773,78 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Diéguez Quintas, José Luis Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2035-2036
Fenollera Bolíbar, María Inmaculada Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2038-2039
Fernández Ulloa, Antonio Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2031-2032
Peláez Lourido, Gustavo Carlos Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2032-2033
Pereira Domínguez, Alejandro Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2033-2034
Pérez García, José Antonio Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Areal Alonso, Juan José Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Hernández Martín, Primo Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Prado Cerqueira, María Teresa Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Queimaño Piñeiro, David Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 0.0 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción 4.0 Adicional
V12G320V02 Grao en Enxeñaría Eléctrica (Curso Ponte) 12.0 Básica
V12G350V02 Grao en Enxeñaría en Química Industrial (Curso Ponte) 12.0 Básica
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica 14.4 Adicional
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 18.0 Adicional
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 22.0 Básica
V04M183V01 Máster Universitario en Industria 4.0 49.0 Adicional
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial 50.5 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 50.5 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 95.5 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 96.0 Básica
V04M196V01 Máster Universitario en Fabricación Aditiva 100.0 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 144.0 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática 155.0 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 173.0 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 223.5 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica 674.0 Básica