Unidade docente T02-A0535-V

Departamento: Enxeñaría eléctrica
Área: Enxeñería eléctrica
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 3220
Dedicación docente PDI-T: 690
Dedicación docente PI: 3220
Carga docente básica de grao: 2868.0
Carga docente básica de máster: 570.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 108.2
Folgura estrutural: -1431.02
Novas prazas segundo folgura estrutural: 5
Custo anual: 1.135.647,39 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.552%
% do custo total do PDI: 1.377%
Ratio custo/docencia:2 0.89
Custo teórico:3 1.280.116,89 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Albo López, María Elena Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2032-2033
Carrillo González, Camilo José Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Cidrás Pidre, José Catedrático/a de universidade Vigo 160 2026-2027
Díaz Dorado, Eloy Catedrático/a de universidade Vigo 160 2034-2035
Feijóo Lorenzo, Andrés Elías Catedrático/a de universidade Vigo 160 2034-2035
Fernández Otero, Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2035-2036
González Estévez, Emilio José Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2023-2024
López Fernández, Xosé Manuel Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2034-2035
Manzanedo García, José Fernando Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2036-2037
Míguez García, Edelmiro Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2033-2034
Miranda Blanco, Blanca Nieves Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2034-2035
Novo Ramos, Bernardino Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2034-2035
Pérez Donsión, Manuel Catedrático/a de universidade Vigo 230 2023-2024
Prieto Alonso, Manuel Angel Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2031-2032
Sueiro Domínguez, José Antonio Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2035-2036
Villanueva Torres, Daniel Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2044-2045

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Fernández Álvarez, Luis Camilo Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Fernández Otero, Luis Ángel Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
González-Viso Pulido, José Jaime Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Moreira Meira, Julio César Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Parajo Calvo, Bernardo José Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Cordeiro Costas, Moisés Contratado/a predoutoral Uvigo Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 0.0 Básica
V09G310V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 0.0 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción 3.0 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 4.5 Adicional
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica 7.2 Adicional
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 25.0 Básica
V12G320V02 Grao en Enxeñaría Eléctrica (Curso Ponte) 45.0 Básica
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 48.0 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial 50.5 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 86.5 Básica
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade 93.5 Adicional
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 151.5 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 161.5 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 192.0 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 330.0 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica 330.0 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 378.5 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática 379.0 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 410.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 850.5 Básica