Unidade docente T03-A0495-O

Departamento: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Área: Enxeñaría Aeroespacial
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 720
Dedicación docente PDI-T: 525
Dedicación docente PI: 720
Carga docente básica de grao: 910.0
Carga docente básica de máster: 264.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 42.0
Folgura estrutural: -27.56
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 321.257,14 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.532%
% do custo total do PDI: 0.389%
Ratio custo/docencia:2 0.73
Custo teórico:3 438.802,96 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Gómez San Juan, Alejandro Manuel Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2052-2053
Navarro Medina, Fermín Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2051-2052
Orgeira Crespo, Pedro Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2045-2046
Rey González, Guillermo David Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2043-2044
Ulloa Sande, Carlos Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2044-2045

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
del Real Sánchez, Angel Diego Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 45

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O07M189V01 Máster Universitario en Sistemas Aéreos non Tripulados 42.0 Adicional
O07M197V01 Máster Universitario en Enxeñería Aeronáutica 264.0 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial 910.0 Básica