Unidade docente T03-A0545-OV

Departamento: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Área: Enxeñería mecánica
Campus: Ourense-Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1440
Dedicación docente PDI-T: 1155
Dedicación docente PI: 1440
Carga docente básica de grao: 1913.75
Carga docente básica de máster: 320.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 377.5
Folgura estrutural: -772.82
Novas prazas segundo folgura estrutural: 3
Custo anual: 652.182,53 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.143%
% do custo total do PDI: 0.791%
Ratio custo/docencia:2 0.69
Custo teórico:3 942.766,50 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Casarejos Ruiz, Enrique Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 160 2041-2042
Collazo Rodríguez, Joaquín Baltasar Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2050-2051
Fernández Vilán, Ángel Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2041-2042
González Baldonedo, Jacobo Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2064-2065
Izquierdo Belmonte, Pablo Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2048-2049
López Campos, José Ángel Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2061-2062
López Lago, Marcos Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2042-2043
Peláez Lourido, Gerardo Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2031-2032
Segade Robleda, Abraham Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2048-2049

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Collazo Rodríguez, Benjamín Alejandro Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Fernández Álvarez, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Fernández González, Santiago Profesor/a asociado/a T3 Ourense 75
Randulfe López, Rodrigo Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Suárez Pintor, Miguel Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 60
Yáñez Alfonso, Pablo Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Riveiro Cedeira, Carlos Contratado/a predoutoral Uvigo Vigo 60
Suárez García, Sofía Contratado/a FPU Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade 6.00 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 11.50 Adicional
V12G320V02 Grao en Enxeñaría Eléctrica (Curso Ponte) 12.00 Básica
MBIOXXXXXX Máster en Biofabricación 20.00 Básica
V04M196V01 Máster Universitario en Fabricación Aditiva 24.00 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción 48.00 Adicional
V05M135V01 Máster Universitario en Matemática Industrial 48.00 Adicional
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial 50.50 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 68.00 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 68.50 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 72.00 Adicional
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 86.50 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 101.00 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial 115.00 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 132.00 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 144.00 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática 155.00 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 189.25 Básica
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica 192.00 Adicional
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 205.50 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica 862.50 Básica