Unidade docente T03-A0590-V

Departamento: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Área: Máquinas e motores térmicos
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 2000
Dedicación docente PDI-T: 1440
Dedicación docente PI: 2000
Carga docente básica de grao: 2361.3
Carga docente básica de máster: 300.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 115.0
Folgura estrutural: -1047.7
Novas prazas segundo folgura estrutural: 4
Custo anual: 1.069.683,40 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.215%
% do custo total do PDI: 1.297%
Ratio custo/docencia:2 1.07
Custo teórico:3 1.002.153,37 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Cerdeira Pérez, Fernando Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 200 2039-2040
Chapela López, Sergio Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2056-2057
Eguía Oller, Pablo Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2039-2040
Fernández Seara, José Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Gómez Rodríguez, Miguel Ángel Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2051-2052
Granada Álvarez, Enrique Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Míguez Tabarés, José Luis Catedrático/a de universidade Vigo 160 2031-2032
Morán González, Jorge Carlos Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2036-2037
Patiño Vilas, David Catedrático/a de universidade Vigo 200 2052-2053
Pérez Orozco, Raquel Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2062-2063
Porteiro Fresco, Jacobo Catedrático/a de universidade Vigo 160 2045-2046
Santos Navarro, José Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2039-2040
Sieres Atienza, Jaime Catedrático/a de universidade Vigo 160 2043-2044

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Araújo Fernández, Enrique José Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Diz Montero, Rubén Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Dopazo Sánchez, José Alberto Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150
Giraldez Leirado, Alejandro Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
López Mera, David Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Pequeño Aboy, Horacio Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Román Espiñeira, Miguel Ángel Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Vidal López, Antonio José Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Álvarez Bermúdez, César Contratado/a FPI Vigo 60
Moya Rico, José Domingo Investigador/a Programa Margarita Salas Vigo 60
Rico Fuentes, Juan Jesús Contratado/a predoutoral Uvigo Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 0.0 Básica
V12G330V02 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Curso Ponte) 12.0 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción 20.0 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 29.0 Adicional
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 50.5 Básica
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 56.0 Básica
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade 66.0 Adicional
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 72.0 Básica
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 96.0 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial 101.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 118.5 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 132.0 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 155.0 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 155.0 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática 155.0 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 205.5 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 606.3 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica 746.5 Básica