Unidade docente T03-A0600-V

Departamento: Enxeñaría mecánica, máquinas e motores térmicos e fluídos
Área: Mecánica de fluídos
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 960
Dedicación docente PDI-T: 1710
Dedicación docente PI: 960
Carga docente básica de grao: 1906.75
Carga docente básica de máster: 242.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 115.7
Folgura estrutural: -833.17
Novas prazas segundo folgura estrutural: 3
Custo anual: 558.898,45 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.991%
% do custo total do PDI: 0.678%
Ratio custo/docencia:2 0.68
Custo teórico:3 817.394,23 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Cabarcos Rey, Adrián Profesor/a axudante doutor/a (X3) Vigo 240 2062-2063
Concheiro Castiñeira, Miguel Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 200 2049-2050
Conde Fontenla, Marcos Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2046-2047
Gil Pereira, Christian Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2058-2059
Martín Ortega, Elena Beatriz Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2042-2043
Paz Penín, María Concepción Catedrático/a de universidade Vigo 160 2039-2040
Suárez Porto, Eduardo Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2051-2052
Vence Fernández, Jesús Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2059-2060

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Cid Rodríguez, Natalia Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 90
Fernández Casanova, Carlos Antonio Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Leite Herbello, Pablo Profesor/a asociado/a T3 Vigo 60
López Veloso, Marcos Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Molares Rodríguez, Alejandro Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Rodríguez Pérez, Luis Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Román Espiñeira, Ignacio Javier Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 0.00 Básica
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 4.50 Adicional
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica 7.20 Adicional
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción 8.00 Adicional
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade 17.00 Adicional
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 24.00 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 36.00 Adicional
V05M135V01 Máster Universitario en Matemática Industrial 43.00 Adicional
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial 50.50 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 86.50 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 101.00 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 108.00 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 110.00 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 118.50 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 120.75 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 205.50 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática 267.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 300.00 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica 657.00 Básica