Unidade docente T04-A0555-O

Departamento: Enxeñaría química
Área: Enxeñería química
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 800
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 800
Carga docente básica de grao: 750.65
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 82.5
Folgura estrutural: 726.58
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 1.033.409,03 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.365%
% do custo total do PDI: 1.253%
Ratio custo/docencia:2 3.43
Custo teórico:3 301.058,42 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Alonso González, José Luis Catedrático/a de universidade Ourense 160 2037-2038
Domínguez González, Herminia Catedrático/a de universidade Ourense 160 2035-2036
Domínguez González, José Manuel Catedrático/a de universidade Ourense 160 2039-2040
Garrote Velasco, Gil Catedrático/a de universidade Ourense 160 2041-2042
Gullón Estévez, Beatriz Investigador/a Ramón y Cajal Ourense 240 2049-2050
Parajó Liñares, Juan Carlos Catedrático/a de universidade Ourense 160 2026-2027
Rivas Siota, Sandra Investigador/a Ramón y Cajal Ourense 240 2047-2048
Romaní Pérez, Aloia Investigador/a Ramón y Cajal Ourense 240 2052-2053
Torres Pérez, María Dolores Investigador/a Ramón y Cajal Ourense 240 2051-2052

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Álvarez Viñas, Milena Contratado/a FPI Ourense 60
Ferreira Santos, Pedro Investigador/a Juan De La Cierva Ourense 80
Flórez Fernández, Noelia Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B Ourense 80
Lobato Rodríguez, Álvaro Contratado/a FPI Ourense 60
Martínez Gómez, Sergio Contratado/a FPI Ourense 60
Pérez Paz, Alicia Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B Ourense 80
Pérez Pérez, Alba Contratado/a FPU Ourense 60
Rodríguez Martínez, Beatriz Contratado/a predoutoral Uvigo Ourense 60
Rodríguez Rebelo, Fernando Contratado/a FPU Ourense 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria 70.00 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial 74.00 Básica
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental 82.50 Adicional
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais 172.65 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 434.00 Básica