Unidade docente T04-A0555-V

Departamento: Enxeñaría química
Área: Enxeñería química
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 3106
Dedicación docente PDI-T: 90
Dedicación docente PI: 3106
Carga docente básica de grao: 2981.4
Carga docente básica de máster: 174.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 226.5
Folgura estrutural: -270.34
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 1.828.102,96 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.48%
% do custo total do PDI: 2.216%
Ratio custo/docencia:2 1.5
Custo teórico:3 1.220.730,03 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Álvarez da Costa, Estrella Catedrático/a de universidade Vigo 160 2032-2033
Cameselle Fernández, Claudio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Canosa Saa, José Manuel Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2031-2032
Cruz Freire, José Manuel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2041-2042
Deive Herva, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2047-2048
Domínguez Santiago, María de los Ángeles Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2030-2031
González de Prado, Begoña Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2045-2046
Longo González, María Asunción Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2034-2035
Moldes Menduíña, Ana Belén Catedrático/a de universidade Vigo 160 2041-2042
Moldes Moreira, Diego Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2044-2045
Moure Varela, Andrés Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2042-2043
Nóvoa Rodríguez, Ramón Catedrático/a de universidade Vigo 160 2026-2027
Orge Álvarez, Beatriz Prudencia Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2036-2037
Pazos Currás, Marta María Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2047-2048
Rodríguez Rodríguez, Ana María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2038-2039
Rosales Villanueva, Emilio Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2047-2048
Salgado Seara, José Manuel Investigador/a Beatriz Galindo Vigo 240 2052-2053
Sánchez Bermúdez, Ángel Manuel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2030-2031
Sánchez Vázquez, Pablo Breogán Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2054-2055
Sanroman Braga, María Ángeles Catedrático/a de universidade Vigo 160 2033-2034
Vecino Bello, Xanel Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2055-2056
Yañez Diaz, María Remedios Profesor/a titular de universidade Vigo 106 2041-2042

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Domínguez Represas, Alberto Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Álvarez Álvarez, María Salomé Investigador/a Distinguido/a Lei da Ciencia Vigo 100
Díez Sarabia, Aida María Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A Vigo 80
Fernández Sanromán, Antía Contratado/a FPI Vigo 60
Gómez Costas, Elena Investigador/a María Zambrano Vigo 60
González Sas, Olalla Investigador/a Programa Margarita Salas Vigo 90
Martínez Arcos, Andrea Contratado/a predoutoral Uvigo Vigo 60
Morandeira Conde, Lois Investigador/a Programa Margarita Salas Vigo 90
Poza Nogueiras, Verónica Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral Vigo 30
Russo Martínez, Nicolás Mauricio Contratado/a predoutoral con cargo á convocatoria da UCPI Vigo 60
Terrón Hernández, Daniel Contratado/a predoutoral con cargo á convocatoria da UCPI Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 0.0 Básica
V11G200V01 Grao en Química 0.0 Básica
V09G310V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 0.0 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción 3.0 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 9.0 Adicional
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade 9.5 Adicional
V12G320V02 Grao en Enxeñaría Eléctrica (Curso Ponte) 12.0 Básica
V11M085V02 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Conservación de Produtos da Pesca 20.0 Adicional
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 24.0 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 24.0 Adicional
V09M195V01 Máster Universitario en Xestión sostible da auga 30.0 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 43.0 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 48.0 Básica
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 50.0 Básica
V11M162V02 Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial 62.0 Adicional
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 72.0 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 75.0 Básica
V02M074V11 Máster Universitario en Biotecnoloxía Avanzada 99.0 Adicional
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 101.5 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática 138.0 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 149.5 Básica
V11G201V01 Grao en Química 190.0 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica 264.0 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 316.3 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 649.6 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial 992.5 Básica