Unidade docente T04-A0780-O

Departamento: Enxeñaría química
Área: Tecnoloxía de alimentos
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 640
Dedicación docente PDI-T: 45
Dedicación docente PI: 640
Carga docente básica de grao: 504.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 29.0
Folgura estrutural: -7.01
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 292.090,57 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.233%
% do custo total do PDI: 0.354%
Ratio custo/docencia:2 1.52
Custo teórico:3 192.182,50 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Carballo García, Francisco Javier Catedrático/a de universidade Ourense 160 2030-2031
Centeno Domínguez, Juan Antonio Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2036-2037
Franco Matilla, María Inmaculada Catedrático/a de universidade Ourense 160 2035-2036
Martínez Suárez, Sidonia Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2042-2043

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Lorenzo Rodríguez, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 45

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental 29.0 Adicional
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria 112.0 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 392.0 Básica