Unidade docente T05-A0065-OV

Departamento: Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción
Área: Ciencia dos mat. e enxen. metalúrxica
Campus: Ourense-Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1760
Dedicación docente PDI-T: 1260
Dedicación docente PI: 1760
Carga docente básica de grao: 2237.0
Carga docente básica de máster: 300.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 118.0
Folgura estrutural: -348.12
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 854.809,85 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.162%
% do custo total do PDI: 1.036%
Ratio custo/docencia:2 0.89
Custo teórico:3 958.438,04 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Abreu Fernández, Carmen María Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2030-2031
Álvarez González, David Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2048-2049
Cabeza Simo, Marta María Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2035-2036
Collazo Fernández, Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2034-2035
Cristóbal Ortega, María Julia Catedrático/a de universidade Vigo 160 2029-2030
Díaz Fernández, Belén Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2048-2049
Feijoó Vázquez, Iria Profesor/a axudante doutor/a Vigo 240 2051-2052
Figueroa Martínez, Raúl Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2050-2051
Gómez Barreiro, Silvia Profesor/a axudante doutor/a (X3) Vigo 240 2046-2047
Guitián Saco, María Beatriz Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2051-2052
Pena Uris, Gloria María Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2031-2032
Pérez Pérez, María del Carmen Catedrático/a de universidade Vigo 160 2035-2036
Pérez Vázquez, María Consuelo Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2037-2038

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Cortes Redin, María Begoña Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Iglesias Rodríguez, Fernando Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
López Adrio, David Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 60
Pintos Alonso, Aránzazu Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Riobó Coya, Cristina Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Vázquez Castro, Alfonso Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible 0.0 Adicional
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 0.0 Básica
V09G310V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 0.0 Básica
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade 3.0 Adicional
V12G320V02 Grao en Enxeñaría Eléctrica (Curso Ponte) 12.0 Básica
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica 24.0 Adicional
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 36.0 Básica
O07M197V01 Máster Universitario en Enxeñería Aeronáutica 36.0 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción 37.0 Adicional
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 48.0 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial 50.5 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 54.0 Adicional
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 68.5 Básica
V04M196V01 Máster Universitario en Fabricación Aditiva 84.0 Básica
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 96.0 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 101.0 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 132.0 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática 155.0 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 155.0 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 155.0 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 205.5 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial 211.0 Básica
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 360.0 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica 631.5 Básica