Unidade docente T05-A0510-V

Departamento: Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción
Área: Enxeñería da construcción
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 0
Dedicación docente PDI-T: 180
Dedicación docente PI: 0
Carga docente básica de grao: 17.0
Carga docente básica de máster: 95.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 3.0
Folgura estrutural: -112.0
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 16.399,56 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.05%
% do custo total do PDI: 0.02%
Ratio custo/docencia:2 0.4
Custo teórico:3 41.240,88 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
de la Puente Crespo, Francisco Javier Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade 3.0 Adicional
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica 17.0 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 42.0 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 53.0 Básica