Unidade docente T05-A0605-V

Departamento: Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción
Área: Mec.de medios cont.e teoría das estruct.
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1520
Dedicación docente PDI-T: 1125
Dedicación docente PI: 1520
Carga docente básica de grao: 1815.25
Carga docente básica de máster: 202.5
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 47.25
Folgura estrutural: -1054.46
Novas prazas segundo folgura estrutural: 4
Custo anual: 513.703,35 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.904%
% do custo total do PDI: 0.623%
Ratio custo/docencia:2 0.69
Custo teórico:3 745.635,10 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Badaoui Fernández, Aida Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2039-2040
Caamaño Martínez, José Carlos Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2036-2037
Cabaleiro Núñez, Manuel Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2040-2041
Comesaña Piñeiro, Rafael Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2051-2052
Conde Carnero, Borja Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2057-2058
Riveiro Rodríguez, Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2048-2049
Riveiro Rodríguez, Belén Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2052-2053

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Caride Tesouro, Luis Miguel Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Fernández Abalde, Félix Profesor/a asociado/a T3 Vigo 60
Filgueira Crespo, Manuel Profesor/a asociado/a T3 Vigo 60
Fuentes Fernández, Eugenio Ignacio Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
García González, Marcos Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Lorenzo Mateo, Jaime Alberto Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Pece Montenegro, Santiago Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90
Pereira Conde, Manuel Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Ponte Suárez, José Profesor/a asociado/a T3 Vigo 75

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
López Marroquin, Angel Santiago Contratado/a predoutoral Uvigo Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción 1.00 Adicional
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 2.25 Adicional
V11M188V01 Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía 8.00 Adicional
V12G330V02 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática (Curso Ponte) 12.00 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 36.00 Adicional
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 50.50 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial 50.50 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 68.00 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 86.50 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 91.50 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 101.00 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 111.00 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 120.75 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática 155.00 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 205.50 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica 965.50 Básica