Unidade docente T06-A0500-P

Departamento: Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente
Área: Enxeñería agroforestal
Campus: Pontevedra
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 720
Dedicación docente PDI-T: 765
Dedicación docente PI: 720
Carga docente básica de grao: 1259.0
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 1.0
Folgura estrutural: -773.74
Novas prazas segundo folgura estrutural: 3
Custo anual: 409.996,91 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.552%
% do custo total do PDI: 0.497%
Ratio custo/docencia:2 0.9
Custo teórico:3 455.299,31 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Álvarez Bermúdez, Xana Profesor/a titular de universidade Pontevedra 240 2055-2056
González Prieto, Óscar Profesor/a axudante doutor/a Pontevedra 240 2046-2047
Ortiz Torres, Luis Catedrático/a de universidade Pontevedra 160 2029-2030
Picos Martín, Juan Profesor/a contratado/a doutor/a Pontevedra 160 2040-2041
Valero Gutiérrez del Olmo, Enrique María Profesor/a titular de universidade Pontevedra 160 2027-2028

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Bartolome Mier, Javier Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 180
Caballero Javierre, Pablo Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 45
Fernández Alonso, José María Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 120
Novo Gómez, Ana Profesor/a contratado/a de substitución Pontevedra 90
Rodríguez Somoza, Juan Luis Profesor/a asociado/a T3 Pontevedra 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Alonso Martínez, Laura Contratado/a FPU Pontevedra 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
P02M163V01 Máster Universitario en Dirección Integrada de Proxectos 1.0 Adicional
P03G370V01 Grao en Enxeñaría Forestal 1259.0 Básica