Unidade docente T06-A0505-O

Departamento: Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente
Área: Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet.
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 160
Dedicación docente PDI-T: 420
Dedicación docente PI: 160
Carga docente básica de grao: 222.67
Carga docente básica de máster: 96.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 218.0
Folgura estrutural: -30.7
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 106.767,15 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.235%
% do custo total do PDI: 0.129%
Ratio custo/docencia:2 0.55
Custo teórico:3 193.832,13 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
González Jorge, Higinio Catedrático/a de universidade Ourense 160 2047-2048
Veiga López, Fernando Profesor/a axudante doutor/a (X3) Ourense 240 2061-2062

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Cid Fernández, José Ángel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Aldao Pensado, Enrique Contratado/a FPU Ourense 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais 46.67 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial 50.00 Básica
O02M143V03 Máster Universitario en Valoración, xestión e protección do patrimonio cultural 69.00 Adicional
O07M197V01 Máster Universitario en Enxeñería Aeronáutica 96.00 Básica
O01G281V01 Grao en Enxeñaría Agraria 126.00 Básica
O07M189V01 Máster Universitario en Sistemas Aéreos non Tripulados 149.00 Adicional