Unidade docente T06-A0505-V

Departamento: Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente
Área: Enxeñ. cartográf., xeodés. e fotogramet.
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 360
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 360
Carga docente básica de grao: 310.0
Carga docente básica de máster: 93.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 53.0
Folgura estrutural: 259.98
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 401.933,84 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.2%
% do custo total do PDI: 0.487%
Ratio custo/docencia:2 2.43
Custo teórico:3 164.963,52 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Arias Sánchez, Pedro Catedrático/a de universidade Vigo 160 2034-2035
Martínez Sánchez, Joaquín Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 200 2046-2047
Soilán Rodríguez, Mario Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2060-2061
Solla Carracelas, María Mercedes Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2051-2052

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Balado Frías, Jesús Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A Vigo 80
Rúa Fernández, Erik Contratado/a FPI Vigo 60
Suárez Fernández, Gabriel Eduardo Contratado/a FPU Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 0.0 Básica
V09G310V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 0.0 Básica
V04M167V01 Máster Universitario en Enerxía e Sustentabilidade 3.0 Adicional
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción 8.0 Adicional
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica 38.0 Básica
V05M185V01 Máster Universitario en Visión por computador 42.0 Adicional
V09M195V01 Máster Universitario en Xestión sostible da auga 45.0 Básica
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 48.0 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 122.0 Básica
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 150.0 Básica