Unidade docente T06-A0710-V

Departamento: Enxeñaría dos recursos naturais e medio ambiente
Área: Prospección e investigación mineira
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 240
Dedicación docente PDI-T: 90
Dedicación docente PI: 240
Carga docente básica de grao: 116.0
Carga docente básica de máster: 72.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -165.62
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 61.730,83 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.082%
% do custo total do PDI: 0.075%
Ratio custo/docencia:2 0.91
Custo teórico:3 67.635,04 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Caparrini Marín, Natalia Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2038-2039

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Ricoy Alonso, Juan Profesor/a asociado/a T3 Vigo 90

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V09G310V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 0.0 Básica
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 72.0 Básica
V09G311V01 Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos 116.0 Básica