Unidade docente T07-A0520-O

Departamento: Enxeñaría de sistemas e automática
Área: Enxeñería de sistemas e automática
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 670
Dedicación docente PDI-T: 630
Dedicación docente PI: 670
Carga docente básica de grao: 1088.0
Carga docente básica de máster: 72.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 42.0
Folgura estrutural: -372.16
Novas prazas segundo folgura estrutural: 1
Custo anual: 276.822,16 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.526%
% do custo total do PDI: 0.336%
Ratio custo/docencia:2 0.64
Custo teórico:3 433.854,05 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Balvís Outeiriño, Eduardo Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2036-2037
Diaz-Cacho Medina, Miguel Ramón Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2036-2037
García Rivera, Matías Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2038-2039
Trillo Rodríguez, José Luis Profesor/a titular de escola univer. Ourense 230 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
González Mariño, Ángela Profesor/a asociado/a T3 Ourense 120
Sotelo García, Máximo Profesor/a asociado/a T3 Ourense 90
Sotelo Martínez, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O06G150V01 Grao en Enxeñaría Informática 0.0 Básica
O06M193V01 Máster universitario en Intelixencia artificial 24.0 Básica
O07M189V01 Máster Universitario en Sistemas Aéreos non Tripulados 42.0 Adicional
O06M132V03 Máster Universitario en Enxeñaría Informática 48.0 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial 87.0 Básica
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial 111.0 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática 890.0 Básica