Unidade docente T07-A0520-V

Departamento: Enxeñaría de sistemas e automática
Área: Enxeñería de sistemas e automática
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 2230
Dedicación docente PDI-T: 1455
Dedicación docente PI: 2230
Carga docente básica de grao: 2759.3
Carga docente básica de máster: 428.5
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 378.6
Folgura estrutural: -906.55
Novas prazas segundo folgura estrutural: 3
Custo anual: 866.206,41 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.561%
% do custo total do PDI: 1.05%
Ratio custo/docencia:2 0.67
Custo teórico:3 1.287.540,25 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Armesto Quiroga, José Ignacio Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2035-2036
Barreiro Blas, Antonio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2028-2029
Camaño Portela, José Luis Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2032-2033
Delgado Romero, María Emma Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2033-2034
Falcón Oubiña, Pablo Profesor/a axudante doutor/a (X3) Vigo 240 2051-2052
Fernández Silva, Celso Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2028-2029
Fernández Silva, María Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2032-2033
Fernández Villaverde, Alejandro Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2048-2049
Garrido Campos, Julio Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2035-2036
López Fernández, Joaquín Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2037-2038
Paz Domonte, Enrique Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2034-2035
Rodríguez Diéguez, Amador Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038
Sáez López, Juan Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2036-2037
Suárez García, Andrés Profesor/a axudante doutor/a (X3) Vigo 240 2048-2049

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Diéguez González, Luis Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Fernández Fernández, María Sila Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Moares Crespo, José María Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Pereira Martínez, Moisés Nicolás Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150
Prado Cambeiro, Jaime Profesor/a asociado/a T3 Vigo 75
Riveiro Fernández, Enrique Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 120
Sousa Vázquez, Juan Manuel Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Silva Muñiz, Diego Contratado/a predoutoral Uvigo Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V09G290V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 0.0 Básica
V05M175V01 Máster Universitario en Ciberseguridade 0.0 Adicional
V04M196V01 Máster Universitario en Fabricación Aditiva 8.0 Básica
V04M186V01 Máster Universitario en Dirección e Innovación da cadea de subministración 10.0 Adicional
V05M175V11 Máster Universitario en Ciberseguridade 16.5 Básica
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción 24.0 Adicional
V09M148V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Minas 24.0 Básica
V04M183V01 Máster Universitario en Industria 4.0 35.0 Adicional
MIOTXXXXXX Máster en Internet das Cousas 36.0 Básica
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial 50.5 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 53.0 Básica
V12G320V02 Grao en Enxeñaría Eléctrica (Curso Ponte) 57.0 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 108.0 Adicional
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 120.0 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 173.0 Básica
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica 201.6 Adicional
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 205.5 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 211.0 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 224.0 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica 342.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 647.8 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática 1019.5 Básica