Unidade docente T08-A0038-V

Departamento: Física aplicada
Área: Astronomía e astrofísica
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 160
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 160
Carga docente básica de grao: 98.0
Carga docente básica de máster: 7.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: 27.37
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 80.311,68 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.046%
% do custo total do PDI: 0.097%
Ratio custo/docencia:2 2.11
Custo teórico:3 37.941,61 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Ulla Miguel, Ana María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2034-2035

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V11G201V01 Grao en Química 4.0 Básica
V02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Vigo): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía 7.0 Básica
V02G031V01 Grao en Bioloxía 94.0 Básica