Unidade docente T08-A0385-O

Departamento: Física aplicada
Área: Física aplicada
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 640
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 640
Carga docente básica de grao: 218.0
Carga docente básica de máster: 15.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: 383.6
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 300.459,08 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.102%
% do custo total do PDI: 0.364%
Ratio custo/docencia:2 3.57
Custo teórico:3 84.131,39 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Cerdeiriña Álvarez, Claudio Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2041-2042
González Salgado, Diego Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2042-2043
Tovar Rodríguez, Clara Asunción Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2031-2032
Troncoso Casares, Jacobo Antonio Catedrático/a de universidade Ourense 160 2044-2045

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Vázquez Domínguez, Marta Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade B Ourense 80

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía 15.0 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 70.0 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial 148.0 Básica