Unidade docente T08-A0385-V

Departamento: Física aplicada
Área: Física aplicada
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 3390
Dedicación docente PDI-T: 270
Dedicación docente PI: 3390
Carga docente básica de grao: 3080.8
Carga docente básica de máster: 163.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 174.25
Folgura estrutural: -214.45
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 1.739.630,53 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.496%
% do custo total do PDI: 2.109%
Ratio custo/docencia:2 1.41
Custo teórico:3 1.233.927,11 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Blanco García, Jesús Catedrático/a de escola univer. Vigo 160 2031-2032
Boutinguiza Larosi, Mohamed Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Chiussi, Stefano Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2031-2032
Fernández Doval, Ángel Manuel Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2035-2036
Fernández Fernández, José Luis Catedrático/a de universidade Vigo 160 2029-2030
López Vázquez, José Carlos Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2033-2034
Lugo Latas, Luis Catedrático/a de universidade Vigo 160 2043-2044
Martínez Piñeiro, Manuel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2041-2042
Mato Corzón, Marta María Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2041-2042
Pérez Iglesias, María Teresa Catedrático/a de universidade Vigo 160 2028-2029
Pou Saracho, Juan María Catedrático/a de universidade Vigo 160 2032-2033
Quintero Martínez, Félix Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2043-2044
Ribas Pérez, Fernando Agustín Profesor/a titular de escola univer. Vigo 230 2029-2030
Salgueiriño Maceira, Verónica Catedrático/a de universidade Vigo 160 2044-2045
Serra Rodríguez, Julia Asunción Catedrático/a de universidade Vigo 160 2031-2032
Soto Costas, Ramón Francisco Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2032-2033
Torres Palenzuela, Jesús Manuel Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2036-2037
Trillo Yáñez, María Cristina Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2044-2045
Vázquez Besteiro, Lucas Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2053-2054
Vázquez Dorrío, José Benito Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Vijande López, Javier Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2035-2036

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Barro Guizán, Óscar Profesor/a asociado/a T3 Vigo 120
Hermida Merino, Carolina Natalia Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 90
Leite da Silva, Helio Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 60

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Cabaleiro Álvarez, David Investigador/a Juan De La Cierva Vigo 80
Calviño Barreiro, Uxía Contratado/a FPI Vigo 60
Hermida Merino, Daniel Investigador/a doutor/a Vigo 60
Iglesias Prado, José Ignacio Investigador/a Programa Margarita Salas Vigo 30
Marcos Millán, Marco Antonio Investigador/a Programa Margarita Salas Vigo 30
Pita Fernández, Marta Axuda Predoutoral Xunta Vigo 30
Pou Álvarez, Pablo Investigador/a Programa Margarita Salas Vigo 30

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V04M150V01 Máster Universitario en Prevención de Riscos Laborais 2.25 Adicional
V02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Vigo): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía 8.00 Básica
V11M162V02 Máster Universitario en Investigación Química e Química Industrial 11.00 Adicional
V02M066V01 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade: Ciencias Experimentais. Bioloxía, Xeoloxía, Física e Química 26.00 Básica
MBIOXXXXXX Máster en Biofabricación 28.00 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 34.25 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 45.50 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 50.50 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 55.50 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 60.00 Adicional
V05G306V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 63.00 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 86.50 Básica
V11M188V01 Máster Universitario en Nanociencia e Nanotecnoloxía 101.00 Adicional
V02G031V01 Grao en Bioloxía 163.00 Básica
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 210.00 Básica
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 264.00 Básica
V05G301V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 285.00 Básica
V11G201V01 Grao en Química 304.00 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 1620.55 Básica