Unidade docente T08-A0398-O

Departamento: Física aplicada
Área: Física da terra
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 1560
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 1560
Carga docente básica de grao: 634.69
Carga docente básica de máster: 55.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 2.5
Folgura estrutural: 1189.47
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 1.005.000,16 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.303%
% do custo total do PDI: 1.218%
Ratio custo/docencia:2 4.02
Custo teórico:3 249.919,73 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Álvarez Fernández, María Inés Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2048-2049
Cabrera Crespo, Alejandro Jacobo Catedrático/a de universidade Ourense 200 2049-2050
Domínguez Alonso, José Manuel Investigador/a Distinguido/a (programa de consolidación) Ourense 240 2047-2048
Ferriz Mas, Antonio Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2030-2031
Gimeno Presa, Luis Catedrático/a de universidade Ourense 160 2036-2037
Gómez Gesteira, Ramón Catedrático/a de universidade Ourense 160 2036-2037
Lorenzo González, María de las Nieves Catedrático/a de universidade Ourense 160 2041-2042
Nieto Muñiz, Raquel Olalla Catedrático/a de universidade Ourense 160 2046-2047
Sorí Gómez, Rogert Investigador/a Ramón y Cajal Ourense 240 2056-2057
de Castro Rodríguez, María Teresa Catedrático/a de universidade Ourense 160 2039-2040
de la Torre Ramos, Laura Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2045-2046

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Arguilé Pérez, Beatriz Contratado/a FPI Ourense 60
Coll Hidalgo, Patricia Contratado/a predoutoral Xunta Ourense 60
Costoya Noguerol, Jorge Investigador/a Juan De La Cierva Ourense 100
Des Villanueva, Marisela Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral Ourense 30
Fernández Nóvoa, Diego Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral Ourense 30
Gimeno Sotelo, Luis Contratado/a FPI Ourense 60
Martínez Estévez, Iván Contratado/a predoutoral Xunta Ourense 60
Salvador Gimeno, Coral Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A Ourense 30
Stojanovic, Milica Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A Ourense 30
Varela Rodríguez, Rubén Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral Ourense 30

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O01M142V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental 2.50 Adicional
O02M066V02 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional e Ensino de Idiomas. Especialidade (Ourense): Ciencias Experimentais. Matemáticas e Tecnoloxía 55.00 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial 124.00 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 140.00 Básica
O01G261V01 Grao en Ciencias Ambientais 370.69 Básica