Unidade docente T08-A0398-V

Departamento: Física aplicada
Área: Física da terra
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 710
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 710
Carga docente básica de grao: 620.8
Carga docente básica de máster: 0.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 146.0
Folgura estrutural: 248.37
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 348.758,85 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.336%
% do custo total do PDI: 0.423%
Ratio custo/docencia:2 1.26
Custo teórico:3 277.138,71 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Añel Cabanelas, Juan Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2048-2049
Roson Porto, Gabriel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2034-2035
Souto Torres, Carlos Alberto Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 160 2040-2041
Varela Benvenuto, Ramiro Alberto Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2029-2030

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Cameselle Vázquez, Sara Contratado/a predoutoral Xunta Vigo 60
López Mozos, Marta Contratado/a FPI Vigo 60
Sánchez Carnero, Noela Belén Investigador/a María Zambrano Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V03M169V01 Máster Universitario en Xestión do Desenvolvemento Sostible 0.0 Adicional
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 14.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 102.8 Básica
V10M153V01 Máster Universitario en Oceanografía 146.0 Adicional
V10G061V01 Grao en Ciencias do Mar 504.0 Básica