Unidade docente T11-A0785-V

Departamento: Tecnoloxía electrónica
Área: Tecnoloxía electrónica
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 4670
Dedicación docente PDI-T: 660
Dedicación docente PI: 4670
Carga docente básica de grao: 3700.5
Carga docente básica de máster: 692.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 124.0
Folgura estrutural: -939.79
Novas prazas segundo folgura estrutural: 3
Custo anual: 1.393.414,85 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.977%
% do custo total do PDI: 1.689%
Ratio custo/docencia:2 0.85
Custo teórico:3 1.630.664,37 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Álvarez Ruiz de Ojeda, Luis Jacobo Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2036-2037
Cao Paz, Ana María Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 160 2038-2039
Costas Pérez, Lucía Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2040-2041
Domínguez Gómez, Miguel Ángel Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038
Doval Gandoy, Jesús Catedrático/a de universidade Vigo 160 2034-2035
Eguizábal Gándara, Luis Eduardo Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2037-2038
Fariña Rodríguez, José Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2029-2030
Lago Ferreiro, Alfonso Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2032-2033
López Sánchez, Óscar Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2044-2045
Machado Domínguez, Fernando Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 160 2045-2046
Marcos Acevedo, Jorge Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2027-2028
Moure Rodríguez, María José Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2036-2037
Nogueiras Meléndez, Andres Augusto Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2037-2038
Pastoriza Santos, Vicente Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 200 2042-2043
Pérez López, Serafín Alfonso Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2028-2029
Poza González, Francisco Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2031-2032
Quintáns Graña, Camilo Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 200 2040-2041
Raña García, Herminio José Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2032-2033
Rodríguez Andina, Juan José Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2035-2036
Rodríguez Castro, Francisco Profesor/a titular de escola univer. Vigo 240 2033-2034
Rodríguez Pardo, María Loreto Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2039-2040
Soto Campos, Enrique Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2035-2036
Valdés Peña, María Dolores Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 160 2036-2037

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Comesaña Martínez, Miguel Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 150
Flores García, Fernando Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 120
Gómez Fernández, Marta Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 150
Menéndez Fuertes, Luis Manuel Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 90
Ríos Castro, Diego Profesor/a contratado/a de substitución Vigo 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 0.0 Básica
V05M175V11 Máster Universitario en Ciberseguridade 0.0 Básica
V05M175V01 Máster Universitario en Ciberseguridade 0.0 Adicional
V04M120V06 Máster Universitario en Enxeñaría da Automoción 1.0 Adicional
V04M183V01 Máster Universitario en Industria 4.0 15.0 Adicional
MIOTXXXXXX Máster en Internet das Cousas 36.0 Básica
V04M093V01 Máster Universitario en Mecatrónica 48.0 Adicional
V12G350V01 Grao en Enxeñaría en Química Industrial 50.5 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 60.0 Adicional
V09G291V01 Grao en Enxeñaría da Enerxía 92.0 Básica
V12G363V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 101.0 Básica
V12G320V01 Grao en Enxeñaría Eléctrica 106.5 Básica
V04M141V02 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 120.0 Básica
V12G340V01 Grao en Enxeñaría en Organización Industrial 137.0 Básica
V04M141V01 Máster Universitario en Enxeñaría Industrial 156.0 Básica
V12G360V01 Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais 187.5 Básica
V12G380V01 Grao en Enxeñaría Mecánica 201.0 Básica
V05G306V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 245.0 Básica
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 274.0 Básica
V05M145V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Telecomunicación 380.0 Básica
V12G330V01 Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática 891.0 Básica
V05G301V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 1415.0 Básica