Unidade docente T13-A0560-V

Departamento: Enxeñaría telemática
Área: Enxeñería telemática
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 4670
Dedicación docente PDI-T: 330
Dedicación docente PI: 4670
Carga docente básica de grao: 3193.0
Carga docente básica de máster: 892.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 70.5
Folgura estrutural: -930.16
Novas prazas segundo folgura estrutural: 3
Custo anual: 1.979.911,42 Eu
% da docencia total da UVigo: 1.819%
% do custo total do PDI: 2.4%
Ratio custo/docencia:2 1.32
Custo teórico:3 1.500.343,19 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Álvarez Sabucedo, Luis Modesto Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2047-2048
Anido Rifón, Luis Eulogio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2042-2043
Blanco Fernández, Yolanda Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2049-2050
Burguillo Rial, Juan Carlos Catedrático/a de universidade Vigo 160 2037-2038
Caeiro Rodríguez, Manuel Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2044-2045
Costa Montenegro, Enrique Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2042-2043
Díaz Redondo, Rebeca Pilar Catedrático/a de universidade Vigo 160 2044-2045
Fernández Iglesias, Manuel José Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Fernández Masaguer, Francisco Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2026-2027
Fernández Veiga, Manuel Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2039-2040
Fernández Vilas, Ana Catedrático/a de universidade Vigo 160 2040-2041
García Duque, Jorge Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2041-2042
Gil Castiñeira, Felipe José Catedrático/a de universidade Vigo 160 2047-2048
Gil Solla, Alberto Catedrático/a de universidade Vigo 160 2037-2038
González Castaño, Francisco Javier Catedrático/a de universidade Vigo 160 2037-2038
Herrería Alonso, Sergio Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2046-2047
Llamas Nistal, Martín Catedrático/a de universidade Vigo 160 2029-2030
López Ardao, José Carlos Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2036-2037
López Bravo, Cristina Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2044-2045
López García, Cándido Antonio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2030-2031
López Nores, Martín Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2049-2050
Mikic Fonte, Fernando Ariel Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2040-2041
Rodríguez Hernández, Pedro Salvador Catedrático/a de universidade Vigo 160 2030-2031
Rodríguez Pérez, Miguel Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2047-2048
Rodríguez Rubio, Raúl Fernando Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2038-2039
Santos Gago, Juan Manuel Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2041-2042
Sousa Vieira, Estrella Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2044-2045
Suárez González, Andrés Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2038-2039

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Rivas Costa, Carlos Profesor/a asociado/a T3 Vigo 180
Rodríguez Estévez, Judith Soledad Profesor/a asociado/a T3 Vigo 150

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Busto Castiñeira, Andrea Contratado/a FPU Vigo 60
Candal Ventureira, David Contratado/a FPI Vigo 60
Fondo Ferreiro, Pablo Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral Vigo 30
García Méndez, Silvia Postdoutoral Xunta apoio á etapa de formación postdoutoral Vigo 30
González Soto, Martín Contratado/a predoutoral Xunta Vigo 30

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V05M175V01 Máster Universitario en Ciberseguridade 0.0 Adicional
V05M198V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxías de Información Cuántica 70.5 Adicional
MIOTXXXXXX Máster en Internet das Cousas 194.0 Básica
V05M175V11 Máster Universitario en Ciberseguridade 337.0 Básica
V05M145V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Telecomunicación 361.0 Básica
V05G306V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 371.0 Básica
V05G301V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 2822.0 Básica