Unidade docente T14-A0800-V

Departamento: Teoría do sinal e comunicacións
Área: Teoría do sinal e comunicacións
Campus: Vigo
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 7390
Dedicación docente PDI-T: 0
Dedicación docente PI: 7390
Carga docente básica de grao: 3586.0
Carga docente básica de máster: 753.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 247.5
Folgura estrutural: 1613.08
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 3.083.248,89 Eu
% da docencia total da UVigo: 2.008%
% do custo total do PDI: 3.738%
Ratio custo/docencia:2 1.86
Custo teórico:3 1.656.233,71 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Aguado Agelet, Fernando Antonio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2038-2039
Alba Castro, José Luis Catedrático/a de universidade Vigo 160 2035-2036
Alonso Alonso, Ignacio Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2041-2042
Arias Acuña, Alberto Marcos Catedrático/a de universidade Vigo 160 2037-2038
Cardenal López, Antonio José Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 240 2036-2037
Comesaña Alfaro, Pedro Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2049-2050
Cuiñas Gómez, Íñigo Catedrático/a de universidade Vigo 160 2040-2041
Curty Alonso, Marcos Catedrático/a de universidade Vigo 160 2045-2046
Díaz Otero, Francisco Javier Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2039-2040
Docampo Amoedo, Domingo Catedrático/a de universidade Vigo 160 2024-2025
Docio Fernández, Laura Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 160 2041-2042
Fernández Barciela, Mónica Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2035-2036
Fernández Bernárdez, José Ramón Catedrático/a de universidade Vigo 160 2034-2035
Fraile Peláez, Francisco Javier Catedrático/a de universidade Vigo 160 2031-2032
García Mateo, Carmen Catedrático/a de universidade Vigo 160 2033-2034
García Sánchez, Manuel Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
García-Tuñón Blanca, Inés Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2043-2044
Gómez Araújo, Marta Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2045-2046
Gómez Cuba, Felipe Investigador/a Beatriz Galindo Vigo 240 2056-2057
González Valdés, Borja Profesor/a contratado/a doutor/a Vigo 200 2050-2051
Hermida Domínguez, Ramón Carmelo Catedrático/a de universidade Vigo 160 2027-2028
López Valcarce, Roberto Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2040-2041
Márquez Flórez, Óscar Willian Profesor/a titular de universidade Vigo 230 2029-2030
Martín Herrero, Julio Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2039-2040
Martín Rodríguez, Fernando Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2039-2040
Mojón Ojea, Artemio Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2037-2038
Mosquera Nartallo, Carlos Catedrático/a de universidade Vigo 160 2038-2039
Obelleiro Basteiro, Fernando Catedrático/a de universidade Vigo 160 2037-2038
Pena Giménez, Antonio Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2034-2035
Pérez Fontán, Fernando Catedrático/a de universidade Vigo 160 2028-2029
Pérez González, Fernando Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Pino García, Antonio Catedrático/a de universidade Vigo 160 2031-2032
Rodríguez Banga, Eduardo Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038
Rodríguez Rodríguez, José Luis Catedrático/a de universidade Vigo 160 2036-2037
Rodríguez Vaqueiro, Yolanda Investigador/a Ramón y Cajal Vigo 240 2053-2054
Rubiños López, José Óscar Catedrático/a de universidade Vigo 160 2037-2038
Santalla del Río, María Verónica Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2037-2038
Sobreira Seoane, Manuel Ángel Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2036-2037
Torío Gómez, Pablo Profesor/a titular de universidade Vigo 200 2039-2040
Torres Guijarro, María Soledad Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2038-2039
Vazquez Alejos, Ana Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2041-2042
Vera Isasa, María Profesor/a titular de universidade Vigo 160 2036-2037
de Lorenzo Rodríguez, María Edita Profesor/a titular de universidade Vigo 240 2037-2038

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Expósito Pérez, Isabel Investigador/a Programa Margarita Salas Vigo 30
Sixto Maceiras, Xoel Contratado/a FPI Vigo 60

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
V05M175V11 Máster Universitario en Ciberseguridade 27.0 Básica
V05M198V01 Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxías de Información Cuántica 28.5 Adicional
V05M135V01 Máster Universitario en Matemática Industrial 48.0 Adicional
MIOTXXXXXX Máster en Internet das Cousas 48.0 Básica
V05M185V01 Máster Universitario en Visión por computador 63.0 Adicional
V12G420V01 Grao en Enxeñaría Biomédica 101.0 Básica
V04M192V01 Máster Universitario en Enxeñaría Biomédica 108.0 Adicional
V05G306V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 441.0 Básica
V05M145V01 Máster Universitario en Enxeñaría de Telecomunicación 678.0 Básica
V05G301V01 Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación 3044.0 Básica