Unidade docente T15-A0075-O

Departamento: Informática
Área: Ccia. da computación e inteli.artificial
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 640
Dedicación docente PDI-T: 480
Dedicación docente PI: 640
Carga docente básica de grao: 1069.5
Carga docente básica de máster: 178.5
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 0.0
Folgura estrutural: -171.66
Novas prazas segundo folgura estrutural: 0
Custo anual: 345.780,93 Eu
% da docencia total da UVigo: 0.546%
% do custo total do PDI: 0.419%
Ratio custo/docencia:2 0.77
Custo teórico:3 450.350,40 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
Darriba Bilbao, Víctor Manuel Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2045-2046
Fernández González, Daniel Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2055-2056
Fernandez Lanza, Santiago Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2042-2043
Ribadas Pena, Francisco José Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2044-2045
Vilares Ferro, Manuel Catedrático/a de universidade Ourense 160 2033-2034

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O06G150V01 Grao en Enxeñaría Informática 0.0 Básica
O06M132V03 Máster Universitario en Enxeñaría Informática 22.5 Básica
O06M193V01 Máster universitario en Intelixencia artificial 156.0 Básica
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial 435.0 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática 634.5 Básica