Unidade docente T15-A0570-O

Departamento: Informática
Área: Linguaxes e sistemas informáticos
Campus: Ourense
Curso académico: 2023-24

Dedicación docente PDI-P: 5160
Dedicación docente PDI-T: 2790
Dedicación docente PI: 5160
Carga docente básica de grao: 5811.05
Carga docente básica de máster: 1076.0
Carga docente adicional de grao:1 0
Carga docente adicional de máster: 27.5
Folgura estrutural: -2375.56
Novas prazas segundo folgura estrutural: 9
Custo anual: 2.216.570,65 Eu
% da docencia total da UVigo: 3.027%
% do custo total do PDI: 2.687%
Ratio custo/docencia:2 0.89
Custo teórico:3 2.496.722,83 Eu

1 (oferta de materias específicas de departamentos para estudantes ISEP, Erasmus e Visitantes)

2 (fracción do custo total do cadro de PDI / fracción da docencia total impartida na UVigo)

3 (custo actual do cadro total da UVigo repartido proporcionalmente segundo a docencia total de cada unidade)


Acrónimos:

  • PDI-P: Persoal docente e investigador permanente.
  • PDI-T: Persoal docente e investigador temporal.
  • PI: Persoal investigador.
  • RAGR: Recoñecementos por actividades de goberno e representación.

Balance entre dedicación docente do persoal permanente e consolidable e carga docente básicaProxección a 10 anos da dedicación docente do persoal consolidado e consolidableCondicións da proxección:


Persoal permanente e consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente Curso de xubilación forzosa
A0570-Ax2Tc-3 A0570-Ax2Tc-3, A0570-Ax2Tc-3 Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 NaN
Barreiro Alonso, Enrique Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2037-2038
Borrajo Diz, María Lourdes Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2040-2041
Campos Bastos, Celso Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2039-2040
Cuesta Morales, Pedro Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2036-2037
Fernández Riverola, Florentino Catedrático/a de universidade Ourense 160 2042-2043
Formella, Arno Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 160 2032-2033
Gálvez Gálvez, Juan Francisco Catedrático/a de escola univer. Ourense 160 2038-2039
García Lourenco, Analia María Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2042-2043
García Pérez-Schofield, Baltasar Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2043-2044
García Rosello, Emilio Profesor/a titular de universidade Ourense 200 2039-2040
Gómez Meire, Silvana Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2041-2042
Gómez Rodríguez, Alma María Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2038-2039
González Moreno, Juan Carlos Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2034-2035
González Peña, Daniel Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2051-2052
González Rufino, María Encarnación Profesor/a titular de universidade Ourense 240 2037-2038
Lado Touriño, María José Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2040-2041
Laza Fidalgo, Rosalia Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2042-2043
López Fernández, Hugo Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2057-2058
Lorenzo Iglesias, Eva María Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2037-2038
Méndez Penín, Arturo José Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2038-2039
Méndez Reboredo, José Ramón Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2047-2048
Olivieri Cecchi, David Nicholas Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2035-2036
Otero Cerdeira, Lorena Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2051-2052
Pavón Rial, María Reyes Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2038-2039
Reboiro Jato, Miguel Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2052-2053
Rodeiro Iglesias, Javier Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2038-2039
Rodríguez Liñares, Leandro Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2037-2038
Rodríguez Martínez, Francisco Javier Profesor/a contratado/a doutor/a Ourense 240 2045-2046
Ruano Ordás, David Alfonso Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2054-2055
Seara Vieira, Adrián Profesor/a axudante doutor/a Ourense 240 2058-2059
Vila Sobrino, Xosé Antón Profesor/a titular de universidade Ourense 160 2037-2038

PDI temporal non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Blanco González, Guillermo Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 90
García Hervella, Noelia Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 90
Luis Vázquez, Iván Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 180
Martínez Orge, José Luis Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Mondelo Visuña, Víctor Profesor/a contratado/a de substitución Ourense 180
Nieto González, Juan Profesor/a asociado/a T3 Ourense 150
Novo Lourés, María Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Rodríguez Martínez, David Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Rodríguez Martínez, Gerardo José Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180
Sorribes Fernández, José Manuel Profesor/a asociado/a T3 Ourense 180

PI non consolidable


Nome Categoría Campus Dedicación docente
Celard Pérez, Pedro Axuda Predoutoral Xunta Ourense 30
Pérez Pérez, Martín Postdoutoral Xunta de Galicia modalidade A Ourense 80

Grupos e categorías

Persoal por grupo e categoríaPorcentaxes de PDI permanente, PDI temporal e persoal investigadorCarga docente

Código Titulación Horas Carácter
O06G150V01 Grao en Enxeñaría Informática 0.00 Básica
O04M097V01 Máster Universitario en Dirección e Planificación do Turismo Interior e de Saúde 10.00 Adicional
O05M190V01 Máster Universitario en Desafíos das Cidades 17.50 Adicional
O03G440V01 Grao en Relacións Internacionais 52.50 Básica
O03G081V01 Grao en Dereito 75.55 Básica
O01G041V01 Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos 98.00 Básica
O07G410V01 Grao en Enxeñaría Aeroespacial 146.00 Básica
O06M193V01 Máster universitario en Intelixencia artificial 286.50 Básica
O06G460V01 Grao en Intelixencia Artificial 688.00 Básica
O06M132V03 Máster Universitario en Enxeñaría Informática 789.50 Básica
O06G151V01 Grao en Enxeñaría Informática 4751.00 Básica